Đang cập nhật dữ liệu...

PRODUCTS & CATEGORIES

Lọc khí Fusheng T75

Lọc khí Fusheng T75 Dùng để lọc các bụi bẩn trên đường ống khí nén từ máy nén khí ra sử dụng, có 3 cấp độ lọc: 3 micro, 1 micro, 0.01 micro
Giá:
Liên hệ